O nás

Historie střelnice

Střelnice Kapslovna se nachází na pražském Žižkově, v blízkosti parku Parukářka –  v místě, kde původně v roce 1825 francouzští podnikatelé Sellier a Bellot zavedli výrobu střelných zápalek. Nejprve se zde vyráběly zápalky pro lovecké náboje, později pro náboje vojenské. Od roku 1827 továrna zvaná Kapslovna vyráběla zapalovadla z bílého střelného prachu.

Zbrojovka Sellier & Bellot (1907) zdroj: www.fotohistorie.cz

Byl to tovární objekt s několika domky, které byly od sebe z bezpečnostních důvodů odděleny silnou zdí. Poslední zbytky této zdi můžete ještě vidět na vrcholku kopce. Vyrábělo se zde až 60 milionu zápalek ročně, zejména pro Rakousko a dále na export do USA, Anglie, Brazílie a východní Indie.  Celá výroba byla velmi nebezpečná, v roce 1832 utrpěl Bellot vážné poranění při explozi třaskaviny, kdy mu skla z brýlí poškodila oči. Pro větší bezpečnost výroby pak nechal přistavět domy na přípravu třaskavé směsi.

 

Ve třicátých letech 19. století pracovalo v žižkovské kapslovně již přes tisíc dělníku. Dalšímu rozkvětu továrny zabránilo její nevhodné umístění. V době založení byla Parukářka daleko za branami města, ale později rozvoj Žižkova přivedl obytné domy až do samé blízkosti kapslovny. Proto byla roku 1936 výroba přestěhována do Vlašimi.

Továrny na střelivo Sellier a Bellot Praha (1825) zdroj: www.pamatky.praha.eu

Historie biatlonu na Kapslovně

Klub biatlonu Kapslovna vznikl v roce 1975, původně pod názvem ZO 331 Svazarmu. Od roku 1990 je organizační jednotkou Českého svazu biatlonu (ČSB), sdružujícího kolem 100 biatlonových klubů v celé republice, jejíž činnost se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami ČSB, stanovami klubu a nařízeními výboru. Mezinárodní organizací, zastřešující národní biatlonové svazy, je IBU (International Biathlon Union).

Hlavním cílem KB Kapslovna je výchova mladých sportovců, kteří budou důstojně reprezentovat svůj klub na regionálních, celostátních i mezinárodních soutěžích v letním i zimním biatlonu. KB Kapslovna též zajišťuje organizaci nejvýznamnějších pražských biatlonových závodů – Žižkovské stuhy (viz příslušná sekce). Biatlonu, jak letnímu (který má díky pražským podmínkám přednost) tak zimnímu, se v klubu aktivně věnuje okolo čtyř desítek sportovců od žáků po dospělé. Všichni se pravidelně účastní regionálních a celorepublikových závodů, ti nejlepší pak reprezentují svůj klub i na mezinárodní úrovni. Kromě závodů v biatlonu se členové KB Kapslovna zúčastňují i běžeckých krosových a orientačních závodů. Každoročně se konají letní a zimní soustředění, sloužící k přípravě na nejvýznamnější sportovní akce sezóny.

 

První velmi úspěšné období prožívala Kapslovna v polovině devadesátých let. Dokladem toho jsou zejména umístění Petra Živce v letech 1995 a 1996, kdy dokázal celkem třikrát zvítězit v závodech Českého poháru a na Mistrovství ČR v Plzni v roce 1995 obsadil vynikající II. místo. V juniorské kategorii dosáhl skvělého úspěchu Jan Měšťák, který vybojoval v roce 1996 v Jablonci nad Nisou titul mistra republiky ve vytrvalostním závodě. V juniorské kategorii v témže roce zazářil i Petr Pátek, který si díky výborným výsledkům v republikových soutěžích řekl o pozvánku do reprezentačního družstva ČR na Mistrovství Evropy v ruském Petrohradě, kde jako člen štafety získal bronzovou medaili.

 

Vítězství Jany Červinkové ve vytrvalostním závodě na mistrovství ČR v Jablonci nad Nisou v roce 1996 je pak důkazem toho, že i něžné pohlaví má na Kapslovně své neopomenutelné místo. Ostatně nejzářivějšího sportovního klání se ze sportovců Kapslovny zúčastnila v roce 1994 Petra Červenková-Nosková, která si vybojovala výbornými výsledky účast na zimních olympijských hrách v Lillehameru.  

Po několika letech, kdy sportovci Kapslovny sklízeli úspěchy zejména na regionálních závodech, se počátkem 3.tisíciletí začíná znovu psát slavná éra klubu.

Dokladem jsou dvě stříbrné medaile Jana Měšťáka z Mezinárodního mistrovství SRN v roce 2000, bronzový kov Petra Pátka ze závodů Českého poháru v Jáchymově v roce 2004, zlato Jiřího Koubka v témže závodě v kategorii juniorské. Zvláště úspěšným se stal rok 2005, ve kterém zazářily zlato mezi muži v závodech Českého poháru na hrudi Mariana Valka v Harrachově, stříbro Jirky Koubka mezi juniory tamtéž, nebo dva bronzy Petra Pátka a Mariána Valka z Mistrovství ČR. Posledně jmenovaní navíc skončili na druhém a třetím místě celkového sezónního žebříčku mužů. Skvělých úspěchů dosahovali i naši mladí sportovci, což potvrzuje „zlatá“ Vojty Blažka z českého poháru v Jílovém v roce 2004, skvělý zlatý úspěch kapslovňácké žákovské štafety ve složení Vojta Blažek, Dušan Bergmann a Jakub Živec z týchž závodů, nebo bronz Bětky Blažkové mezi žákyněmi z Mistrovství republiky v roce 2006.