Žižkovská stuha

Nejslavnější pražský závod v letním biatlonu Již od roku 1977 pořádá KB Kapslovna tradičně první závod letní biatlonové sezóny –  Žižkovskou stuhu – který je současně nejvýznamnější biatlonovou akcí pořádanou v Praze. Závod na čtyři kilometry se dvěma střelbami (ležkou a stojkou), konající se zpravidla o prvním dubnovém víkendu, odvozuje svůj název od prestižní červenožluté Přečíst si víc oŽižkovská stuha[…]

O Kapslovně

Vznik a organizace Klub biatlonu Kapslovna vznikl v roce 1975, původně pod názvem ZO 331 Svazarmu. Od roku 1990 je organizační jednotkou Českého svazu biatlonu (ČSB), sdružujícího kolem 100 biatlonových klubů v celé republice, jejíž činnost se řídí obecně závaznými právními předpisy, stanovami ČSB, stanovami klubu a nařízeními výboru. Mezinárodní organizací, zastřešující národní biatlonové svazy, je IBU Přečíst si víc oO Kapslovně[…]