Jak začít s biatlonem na Kapslovně


Klub biatlonu Kapslovna

Tréninky: úterý + čtvrtek 17:00 – 19:00, Sauerova 3, 13000 Praha 3

Číslo účtu: 2600091937/2010


Základní informace

Přihláška a platba

Odkaz na stažení přihlášky najdete zde, vyplňte ji a pošlete scanem Lence Giovagnoni (kontakty najdete níže) nebo doneste na trénink. Následně Vás zadáme do systému evidence členů a závodů Českého svazu Biatlonu (dále jen „Evidence“), kde bude vygenerováno číslo průkazu sportovce.

Toto číslo bude zároveň variabilním symbolem na předpisu k úhradě členského příspěvku, které přijde mailem.

Po úhradě příspěvku obdržíte průkazku „Licence závodníka“, kam je potřeba si opatřit zdravotní prohlídku (případně přiložit, pokud již máte – ne však starší než 1 rok). Celý systém je v současné době v rámci Kapslovny řešen prostřednictvím on-line sdíleného formuláře (Excel), kam se zapisují data prohlídek. O zaslání odkazu je možné požádat na adrese adel.markova(zavináč)seznam.cz. Lékařská prohlídka je po žákovských sportovcích (tj. do 15ti let) vyžadována i přes to, pokud nezávodí a pouze dochází pravidelně na tréninky.

Volba e-mailové adresy

Pokud hlásíte do klubu své dítě, je potřeba, abyste se rozhodli, kterou e-mailovou adresu budete chtít pro komunikaci s oddílem používat – jestli e-mail rodiče, nebo dítěte. Obojí má své výhody a nevýhody.

E-mail rodiče

Výhoda je, že budete mít všechny informace z první ruky. My budeme zase předpokládat, že je dítěti předáváte. Také budete dítě hlásit na závody prostřednictvím aplikace Týmuj, kterou používáme (více se dočtete níže).

E-mail dítěte

V takovém případě má všechny informace Vaše dítě a prezenci na závody si hlídá samo. Předpokládáme, že si všechny důležité informace doma předáte.

Je na Vás, které řešení si zvolíte a jak moc je Vaše dítě samostatné. Z praktických důvodů ale potřebujeme, abychom mohli komunikovat systémem jeden člen = jedna e-mailová adresa. E-mailovou adresu, kterou jste si vybrali, napište do přihlášky.

Roční členský příspěvek

Děti do 15ti let: 2500 Kč

Rodič dítěte do 15ti let: 800 Kč (nepovinné, týká se Vás, pokud se chcete účastnit členské schůze s hlasovacím právem)

Dorost od 15ti let a dospělí: 3300 Kč

Příspěvky pokrývají

  • Tréninky 2x týdně – v úterý a ve čtvrtek od 17 do 19 hod (děti do 18:30) v Praze 3, Sauerova 3.
  • Děti od 10 do 15 let pod vedením trenéra Mariana Valka.
  • Dorost a dospělí nad 15 let v úterý pod vedením Jana Měšťáka (příp. Lenky Giovagnoni), ve čtvrtek pod vedením Jiřího Vlastníka (příp. Víta Smetany).
  • Hrazené startovné na závodech v biatlonu a letním biatlonu
  • Hrazené ubytování na celostátních závodech v biatlonu a letním biatlonu
  • Příspěvek na ubytování na letním soustředění
  • Zapůjčení vzduchové nebo malorážné zbraně dle věku
  • Střelivo na trénink a závody

Není v našich silách zajistit hromadně dopravu na závody, zejména regionální. Zde velmi vítáme spolupráci s rodiči, ochotnými svézt své dítě, a pokud možno i některé jiné.

Komunikace uvnitř oddílu

kapslovnaci(zavináč)googlegroups.com

Pro všechny důležité zprávy jako je mimořádnost v tréninku, domlouvání dopravy na závody, ztráty a nálezy, a podobně, používáme e-mailovou skupinovou komunikaci od Google. E-mail, který jste napsali do přihlášky, zařadí Marek Uhlíř do skupinového rozesílače. Od toho okamžiku Vám budou chodit organizační maily týkající se Kapslovny a Vy je můžete odeslat také – zpráva odeslaná na adresu kapslovnaci (zavináč) googlegroups.com se rozešle automaticky všem členům. Tuto adresu si uložte. Samozřejmě prosíme o uvážlivost v jejím používání, není určena pro nevyžádaná sdělení, která s biatlonem nesouvisí.

Závody a aplikace Týmuj

Seznam závodů na každou sezónu, rozpisy a pokyny a mnoho dalšího najdete na stránkách Evidence. Pro přihlašování na závody používáme aplikaci Týmuj. Ovládat ji můžete z počítače, nebo si ji stáhnete (zdarma) pro Android i iPhone. Účet Vám vytvoří (opět s použitím e-mailové adresy vyplněné v přihlášce) Marek Uhlíř a oznámení o vytvoření účtu Vám přijde do e-mailové schránky, kde dokončíte registraci. Aplikace je původně určená pro fotbalové týmy a zápasy, ale jinak je dost jednoduchá, a od Vás (nebo Vašeho dítěte) potřebujeme jediné: včas vyplnit svou účast na závody. V Týmuj také uvidíte, kdo se na které závody chystá z dalších členů, apod.

První přihlášku na závody (v Evidenci) odesílá Lenka Giovagnoni v pondělí, které předchází závodnímu víkendu, proto je potřeba se přihlásit do Týmuj nejpozději v neděli. Následně je možné v odůvodněných a závažných případech v Týmuj dělat změny v přihlášce do středy. Uzavírání přihlášek v Evidenci je obvykle v pátek ve 12:00 hod. Změnu před tímto termínem je potřeba nahlásit již přímo Lence Giovagnoni, která může změnu provést. Za přihlášené závodníky je vyžadováno startovné.

Kvůli rezervaci ubytování na celostátní závody, je potřeba se na tyto přihlásit co nejdříve, nejlépe hned při zveřejnění termínů na začátku sezony. Organizace odjezdu na závody obvykle probíhá na úterním tréninku před závody. Obvykle je pak rozeslán hromadný mail – kdo, kdy a s kým odjíždí.

Kdo je kdo a co má na starosti

Trenéři

Marian Valek

Marian je trenér “vzduchovky”, tedy dětí do 15 let. Tréninky vede v úterý a čtvrtek od 17:00 do 18:30. Kontakt: marian.valek(zavináč)centrum.cz, +420 605 130 638

Jan Měšťák

Honza vede úterní tréninky “malorážky”, tedy závodníků starších 15 let v čase 17:00-19:00. Kontakt: honzamestak(zavináč)gmail.com, +420602393756

Jiří Vlastník

Jirka vede čtvrteční tréninky “malorážky” v čase 17:00-19:00.  Kontakt: jirivlastnik(zavináč)centrum.cz, +420737678383.

Administrativní věci

Vít Smetana

Vítek je předseda klubu. Kontakt: smetana.vit(zavináč)seznam.cz +420 724 348 930

Lenka Giovagnoni

S Lenkou budete komunikovat kolem přihlášek, administrativy, nebo finančních záležitostí. Kontakt: lenka.giovagnoni(zavináč)gmail.com,  +420 730 816 889

Marek Uhlíř

Marek spravuje e-mailovou konferenci a aplikaci Týmuj. Kontakt: marek(zavináč)refugio.uno, +420 608 141 147

Simona Elvy

Se Simonou se můžete dostat do kontaktu ohledně závodů, brigád, dopravy na závody a také tréninků na kolečkových lyžích. Kontakt: simonaelvy(zavináč)seznam.cz, +420 731 721 241

O Kapslovně

Málokdo ví, že dnes velmi atraktivní sport, biatlon, se provozuje i v Praze, na Žižkově, a to už od roku 1976. Sněhové podmínky sice na Parukářce neumožňují běžecké tréninky na lyžích, ale sportovci z našeho oddílu se přesto umisťují v Českém poháru biatlonu s velmi dobrými výsledky – v letní sezoně 2018 obsadil Klub biatlonu Kapslovna 2. místo v pořadí klubů Českého poháru biatlonu, a v zimní sezoně místo první.

Biatlon na Žižkově má dlouhou tradici. Za Kapslovnu Žižkov závodí mnoho sportovců v dospělých kategoriích (Marian Valek je několikanásobným mistrem republiky a trenérem žákovských kategorií), Pavel Käss je mistrem světa v orientačním biatlonu. Simona Elvy je absolutní vítězkou Českého poháru biatlonu 2016 v kategorii žen nad 30 let, stejně jako Zuzana Milnerová v kategorii žen nad 40 let. Junior Lukáš Majer je dvojnásobným mistrem ČR a také celkovým vítězem Českého poháru biatlonu v juniorské kategorii.

Tréninky probíhají dvakrát týdně – úterý a čtvrtek od 17 do 18:30. Máme velmi motivované mladé sportovce ve věku již od 6 let, těžiště úspěšných mladých sportovců leží ve věkových kategoriích 12-18 let; díky stabilnímu aktivnímu zapojení starších sportovců v kategoriích Muži B a Ženy B + C se nám daří dobrá mezigenerační soudržnost, která je ve sportu zárukou předávání zkušeností a zájmu mladých.

Těší nás, že se k nám přidáváte!